För dig som är överkänslig

Allergener är ämnen som den som är allergisk kan reagera mot. Det är naturliga ämnen, vanligen proteiner som vid allergi kan ge reaktioner. Symtomen kan vara mer eller mindre allvarliga. Det kan vara allt från klåda i mun och ögon, ont i magen och kräkning till astma eller blodtrycksfall. Vid alla våra produkter anger vi om det finns ämnen som allergiska personer kan reagera mot.Inom EU har man enats kring en gemensam lista över ingredienser som är kända för att ge reaktioner och som alltid måste anges när de förekommer i ett livsmedel.

På våra produkter anger vi alltid om det innehåller allergener eller inte men vi rekommenderar ändå att du alltid läser hela innehållsförteckningen om du känner dig osäker och vet om att du är överkänslig mot vissa livsmedel. Mer om allergener och vilka regler som gäller kan du läsa på livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se.