Vill du reklamera din produkt?

Skicka ett mail med dina kontaktuppgifter (Namn, adress, telefonnummer, e-mail) till info@petterssonscharkuteri.se, med följande information:

  • Produktnamn
  • Förpackningsstorlek
  • Bäst-före-dag
  • Batchnr
  • Inköpsdag
  • Butik
  • Anledning till reklamation
  • Bifogad bild